Views: 319
Người đàn bà dễ dãi Zhang Xiuling vú sệ, kế về nhà thì ông như người chết, phim sex trung quốc đêm nào tôi cũng nghe trộm động tĩnh bên ngoài phòng họ, nhưng chẳng có một tiếng động nào, than ôi! Cha kiên quyết như vậy, sẽ gả mẹ kế cho ta! ! Ngày nào anh ta cũng về nhà rất muộn, mỗi lần về đến nhà là lăn ra ngủ mặc kệ mẹ kế ngã ra sao, trông anh ta chẳng giống một người chồng có năng lực chút nào, chẳng lẽ lại tạo cơ hội cho mình sao? ? Áp lực lên tâm trí tôi tăng lên cùng với rất.